Projekti

Naši projekti

Nudimo nformacije o prošlim, sadašnjim i budućim projektima

Agencija ima ključnu ulogu pri pisanju projekata i akcenat našeg djelovanja je da što više sredstava dobijemo od međunarodnih donatora, a da se što manje oslanjamo na budžet Grada. Pomoć pri pisanju projekata pružamo besplatno svim javnim ustanovama, privrednicima i fizičkim licima koji nam se obrate za pomoć i podršku.
Zbog kvalitetnijih referenci, koje ima Gradska uprava, većinom na javne pozive se prijavljuje Grad Doboj, dok Agencija preuzima na sebe dio oko pisanja projekta i tehničke pomoći u implementaciji, kao partner ili saradnik. Naravno, i Agencija je bila nosilac određenih projekata, na koje smo veoma ponosni, a već treću godinu zaredom implementiramo projekat Program podrške preduzetništvu u gradu Doboju zajedno sa udruženjem Trenera CEFE BiH. Kroz tri javna poziva, podržana su po dva najbolje rangirana kandidata i oni su pored mentorske dobili i finansijsku podršku za pokretanje biznisa od po 5.000 KM. Ono što je bitno naglasiti jeste da i nakon potpisivanja ugovora, Agencija i Udruženje trenera CEFEBiH ostaju sa učesnicima u kontaktu kako bismo im pružali i dalje mentorsku podršku i da njihovi biznisi ostanu održivi i zaposle dodatni broj radnika. Grad Doboj, Agencija i sve relevantne institucije zajedno sa Vladom RS-a rade na jačanju privrede u Doboju.
Realizovani projekti naše agencije su:
Javni poziv Češke ambasade 2021, Poziv za podnošenje zahtjeva za transformacijske lokalne projekte 2022. raspisan 09.09.2021. Naš projekat pod nazivom „Hope for equality“ Nada u jednakost, doprinosi poboljšanju uslova rada Fondacije. Ovim projektom planirana je nabavka rehabilitacione opreme, za Fondaciju” Centar za dijecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” Doboj.
Javni poziv Norveške ambasade, raspisan u novembru 2021 godine, u kome smo učestvovali u pripremi i implementaciji projekta pod nazivom „ Ujedinjeni u različitosti“ koji smo napisali za Fondacija ” Centar za dijecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” Doboj. Ciljevi projekta su: Poboljšanje uslova i promovisanje jednakosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju na nivou regije Doboj i unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju u gradu Doboju. Ovim projektom planirani su časovi crtanja, likovnog i muzičkog za korisnike fondacije.
Učestvovali smo u izradi projekta za MZ Ritešić koji je raspisao UNDP i Švedska 2022. godine kojimsu obezbjeđena sredstva u iznosu od 30 676 KM za rekonstrukciju puta MZ Ritešić (Zečevi-Kurtinović naselje).
Učestvovali smo u izradi projekata koje je raspisalo Ministarstvo privrede i preduzetništva za fizička lica za uvođenje nove savremene tehnologije u već postojećim firmama.
U septembru 2022. godine učestvovali smo u izradi projekta za javni poziv Mali lokalni projekti koji je raspisala Češka ambasada BiH, sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora. Projekat pod nazivom „Work and stay here“omogućili bismo finansijsku podršku šest osoba za otvaranje novih firmi ili uvođenje inovacija u već postojećim.

Gradska razvojna agencija sprovela je ankete :
– Uticaj Pandemije Covid 19 na poslovanje malih i srednjih preduzeća u gradu Doboju novembar 2021. godine
– Uticaj inflacije na poslovanje malih i srednjih preduzeća u gradu Doboju, jul 2022. godine
– Izvještaj o poslovanju malih i srednjih preduzeća i konsultanata za potrebe malih i srednjih preduzeća iz oblasti građevinarstva 2022

Pratite nas

wdq
Jug Bogdana Doboj, 74000
Radno vrijeme: Pon-Pet 07:00 – 15:00

Novosti & Blog

Najnovije vijesti, članci i resursi, koji se šalju direktno u vašu inbox svakog mjeseca.